Modern verkstad med gamla anor
AB POD är en mekanisk verkstad som grundades 1946 och som är mest känd för sin fotogenkamin. Företaget har mycket gott renommé, är cirka 30 anställda och tillverkar idag till största delen slutprodukter och enskilda komponenter inom plåtformning för olika företag inom verkstadsindustrin.
Det var med leksaker allt började. Bland annat små båtar som gick på metatabletter, visselpipor, vattenkannor och oljekannor. Efter kriget fanns det också en stor efterfrågan på deras egentillverkade fotogenkamin och produktionen var stor med ett 70-tal anställda.
- Det fanns ett stort behov av värme i Europa efter kriget. Många värme- och gasledningar var sönderbombade och det tog tid att bygga upp allt igen, säger Mikael Svensson. Mikael och hans bror äger idag företaget som startades av deras farfar och hans bröder och som sedan gått i arv i familjen.

Det var fotogenkaminen som byggde upp AB POD och än idag finns en efterfrågan på kaminen, som är mycket bra att ha vid strömavbrott.
- Vid stormarna Gudrun och Per märktes en uppgång och år 2000 var en riktig topp då många trodde att datasystemen skulle bryta ihop, säger Mikael.
Men huvudverksamheten för företaget idag är tillverkning av automatpressade komponenter för verkstadsindustrin.
- Vi får ett underlag och sedan är det vår uppgift att ta fram förslag på rationella tillverkningssätt av produkten, säger Mikael.

Företagets rykte är mycket gott och kunderna många. Till största delen arbetar de som underleverantörer åt olika industrier som verkar inom elektronik, möbel, vvs, fordon, trädgård och bygg. De utför excenterpressning och hydraulpressning, konstruerar och bygger egna verktyg/fixturer samt svetsar och monterar. Ett 30-tal välutbildade anställda säkerställer att allt arbete utförs med hög kvalité. Maskinparken är stor och de använder både modern och gammal beprövad teknik.
- Vi har mycket bra kompetens, lång erfarenhet och arbetar med fokus på kvalité i alla led. Det sker en ständig utveckling överallt, då gäller det att vara framme säger Mikael.


AB Pod

Bransch:
Mekanisk Verkstad

Telefon: 0491-76 30 50
Fax: 0491-76 30 69


Email:
mikael.svensson@abpod.se

Hemsida:
www.abpod.se

Adress:
AB Pod
Dalkroken 8
57091 Kristdala

| 13 SENASTE FÖRETAGEN